Start

21.09.2016

Skovrejsning

 

I efteråret 2015 købte Aalborg Kommune jordarealer beliggende på begge sider af Vaarstvej imellem nr. 14 og 20, hvor der skal være skovrejsning, som indgår i den kommunale vandmiljøplan.

I foråret 2016 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Aalborg Kommune, Gistrup Samråd, Lundby og Skovstrup Bogerforening.

Efterfølgende afholdt Aalborg Kommune et borgermøde, hvor alle var velkomne til at komme at høre om kommunens planer samt deltage i workshops, hvor man kunne fremkomme med ideer og ønsker til den kommende skov.

Efterfølgende har arbejdsgruppen set på ønskerne, og udkast er til gennemsyn i kommunens styregruppe.

Kommunen vil derefter indkalde de nedsatte arbejdsgrupper til orientering om den videre proces. Skovstrup Borgerforening glæder sig til at følge projektet.

Velkommen til

Skovstrup og Omegns Borgerforening

Sidste nyt

 

Skovrejsning

 

I efteråret 2015 købte Aalborg Kommune jordarealer beliggende på begge sider af Vaarstvej imellem nr. 14 og 20, hvor der skal være skovrejsning, som indgår i den kommunale vandmiljøplan.

 

 

 

Skovstrup er en lille landsby beliggende naturskønt lige syd for Lundby Krat og Lundby Bakker i Aalborg Kommune.

Byen er som sagt lille, men det giver mulighed for et godt sammenhold beboerne imellem.

Vi kender og hjælper hinanden.

Sammenholdet er blevet yderligere styrket gennem dannelsen af Skovstrup og Omegns Borgerforening i april 2014.

Foreningen er medlem af Vaarst Samråd.

Borgerforeningen afholder i løbet af året arrangementer med stor deltagelse – også af børn, der er flyttet fra byen, men som stadig, til glæde for alle, ønsker at bevare tilhørsforholdet.

Skovstrup har jævnlige busforbindelser til og fra Aalborg via Gistrup og til/ fra det sydlige Himmerland.

Gistrup Skole er distriktsskolen og nås med 5 minutter i bus.

Nærmeste indkøbsmuligheder er Gistrup med bla. Super Brugs, Fakta, bager og slagter.

I umiddelbar nærhed af Skovstrup starter Aalborg Kommune i efteråret 2016 et skovrejsningsprojekt som en forlængelse af Lundby Krat mod syd.

Bestyrelse:

Annette Kiil, formand

Birgit Nielsen, næstformand

Poul Naundrup

Kirsten Steen-Jensen

Lis Larsen

Viggo Dahl

Kontakt til bestyrelsen: skovstrupborgerforening@gmail.com